KARTEZYEN ÇÖZÜMLER


Lazerli iz takibi sayesinde kaynak kafası her zaman istenilen en mümkün kaynak pozisyonunda kalarak kaynağın otomatik olarak devam etmesini sağlar. Bu sayede lazerli iz takibi ile kalite artışı sağlanırken fire/tamir oranlarında düşüşler olmaktadır. Şirketimizin geliştirdiği iz takip sistemi Ustagöz ile müşterilerine özel çözümler sunmaktadır.
Ustagöz üçgenleme metodunu kullanarak kaynak profilini 2 boyutlu olarak hesaplamakta, temassız gerçek zamanlı ölçümler ile kaynağın hassas bir şekilde otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Kaynak uygulamalarında, kaynağın düzgün yapılabilmesi için kaynak torchu ile kaynak ağzının belirlenen pozisyonda ilerlemesi gerekmektedir.
Operatörden kaynaklanan, kaynak yapılacak malzemenin kayması veya profilin eğimli olması vs. nedenlerle kaynak ağzı ve kaynak torchunun uyumu bozulabilir. Bu bozulma malzemenin fireye dönüşmesine, istenmeyen tamiratlara, kalitenin düşmesine ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kaynak torchunun önüne eklenecek lazer sensörümüz vasıtasıyla taranan profilden alınan verilerin bilgisayar ortamında işlenmesiyle, kaynağın otomatik olarak takibinin yapılması sağlanır. Temassız iz takip sistemi kaynak yolunda oluşan farklılıkları yüksek hassasiyetlerle hissederek, kaynak torchunun pozisyonunu otomatik olarak ayarlar.

Avantajları


• Lazerli iz takibi optimum kaynak penetrasyonu sağlayarak kaynak kalitesinin(kaynak kaçıklığı) uluslararası standartlara(API vb.) uygun şekilde tamamlanmasını sağlar.
• Lazerli iz takibinin avantajı insan gözünün ayırt edemeyeceği küçük hataları tespit ederek hassas düzeltmeler ile kaynak formunun estetik görünümüne katkı sağlamasıdır. Ustagöz'ün diğer bir avantajı ise üretimin devamlılığının sağlanmasıdır. İş gücünden elde edilen tasarrufa ilave olarak fire ve tamir oranlarında düşüş sağlanır. Ustagöz birçok farklı kaynak uygulamasına ve kaynak profiline kolayca adapte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.